Zabıta Müdürlüğü

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ  FAALİYET RAPORU

Yakutiye Belediye Başkanlığımız görev ve sorumluluk alanı içerisinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından rutin olarak yapılan işler arasında halkımızın sağlığını ilgilendiren yerlerin denetimini sürekli hale getirerek, Fırınlar, Lokantalar, Pastaneler, Hamamlar,imalathanelerin,Otel,Umuma Açık Eğlence ve İstirahat yerleri,seyyar satıcıları,Dilenciler ve Esnaf tarafından kapı önü ve kaldırıma konan işgaliyelerin araç ve yaya geçişini engelliyen duba ve eşyaların kaldırılması,İzinsiz yapılan Büfelerin kaldırılması ve sınırlarımız içerisinde atıl durumda olan araçları Zabıta Ekiplerimiz tarafından kaldırılarak yedi emine tutanakla teslim edilir.Kurallara uymayan işyerlerine cezai müeyyide uygulanır.  Belediyemiz Birimleri (Temizlik İşleri, Fen İşleri, Park ve Bahçeler, İmar ve Yapı Kontrol) Müdürlüklerimize yardımcı olmak için faaliyetlerimizi devam ettirmekteyiz.

Temizlik İşleri Müdürlüğümüz tarafından gelen talep üzerine rastgele çöp dökenler,çevreyi kirletenler ve curuflarını kaldırmayıp,ücretini ödemeyenler hakkında tebligatla uyarı yapılarak, uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanmak.Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından gelen talep üzerine  gönderilen Fen Kararlarını tebliğ edilmesini sağlamak,sökümü kararı alınan binaların içerisinde oturan vatandaşlara uyarı yapılarak,güvenlik tedbiri almak.Asfalt çalışmalarından dolayı rastgele bırakılan araçların ve Bölgede bulunan esnafları uyarı ve Anons yaparak yardımcı olmaktayız. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün talebine istinaden yapılan çalışmalara yardımcı olmak.Park civarında çalışmaları engelleyecek Araç parklarını anons yaparak parkların içerisinde güvenliği sağlamak,yeşil alanları rastgele kullanan vatandaşları gerekli uyarı yaparak yardımcı olmak.Hukuk İşler Müdürlüğümüz tarafından Mahkeme Tebligatlarını vatandaşa tebliğ etmek, Bölgemizde ikamet eden önceden cezaevinde mahkum olup iaşe bedellerini ödemeyenlere Cezaevi Savcılığı tarafından gönderilen ödeme emirlerini tebliğ etmek.İmar ve Yapı Kontrol Müdürlüğümüzün Ruhsata aykırı yapılaşmayı önlemek amacıyla yapılan inşaatları durdurmak,Mühürlemek,Para cezalarının tebligatlarını Zabıta Ekiplerimizce müdahale edilen kişilere tebliğ etmek.T.S.E ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz tarafından gönderilen Ruhsatsız ve Arızalı Asansörlerin  tarafından Kırmızı İşaretli olarak gösterilen Asansörün Zabıta ekiplerimiz Asansörleri Mühürleyerek devre dışı bırakılarak asansörlerin bakımı yapılarak yeşil işaret almalarını sağlamıştır.Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından ve BİMER üzerinden,Büyükşehir Belediyesi,İlçe Kaymakamlık ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yazılı ve sözlü şikayetlerde anında Zabıta Ekiplerimiz tarafından müdahale ederek sıkıntının biran önce giderilmesini sağlamak.Emniyet Müdürlüğü tarafından günlük yapılan denetimlerde Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerini 32. Maddenin 9. Bendine istinaden belirli süre vererek,kapamalarını yapmak,Yapılan kapamalar hakkında İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünü bilgilendirmek.Ruhsat ve Denetim Müdürlüğümüz tarafından ticari amaçlı Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerinin alınan Karara istinaden Ruhsat almaları için uyarı yapmak ve uymayanların işyerini mühürleyerek ticari faaliyetlerini durdurmak. 

İlgili Dökümanlar -
          PDF   Aç              PDF İndir           T.C. Yakutiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği