İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Belediyemiz sınırları içerisinde imalatına başlanılacak olan inşaatlara ait oluşturulan dosyalardaki eksiklikler giderilmeye çalışılmış, projelerin imar mevzuatına uygunlukları incelenmiştir. İskân ve tadilat ruhsatı alacak binaların mevcut durumları tespit edilmiştir. Ayrıca konularla ilgili gerekli idari ve hukuki yazışmalar yapılmıştır. 

 

 Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yapıların vasfı değiştirilerek cins tashihi yapılmıştır.

Vatandaştan gelen dilekçeler  için gerekli bilgi ve belgeler hazırlanarak Meclise sunulur.Meclisten Komisyona havale edilir.Komisyona havale edilen dilekçeler Komisyon Üyelerine sunularak Karar alınması sağlanılır. Alınan Komisyon Kararları tekrar Meclise sunulur.Mecliste alınan Karar olumlu ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığından tadilat numarası alınarak,  5216 sayılı Büyükşehir Yönetimi hakkındaki kanunun 14. maddesinin 3. fırkasına istinaden Büyükşehir Belediye Başkanının onayına gönderilir.Gönderilen Meclis Kararımız Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisince  tarafımıza gönderilir .Eğer gönderilen Kararımız kabul edilmişse bir ay ilan askı edilir.Bu süre zarfında herhangi bir itiraz olmazca alınan Meclis Kararımız kesinleşmiş olur.2014 yılı itibarıyla 28 tane kabul edilerek  kesinleşmiş, 51 tane red edilmiş, 6 tanede ilan askıda olan tadilat doyası bulunmaktadır. 

 


Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan asansörlere asansör ruhsatı  için dilekçe ile talepte bulunulur.Alınan bu dilekçe   25.01.2013 tarihli Yakutiye İlçe Belediyesi ile Türk Standartları Enstitüsü ve Belediyemiz arasında yapılan işbirliği protokulüne istinaden dilekçe TSE ‘ne yazılır.TSE tarafından kontrolü yapılan asansör  için hazırlanan rapor tarafımıza gönderilir. Eğer rapor olumlu ise Asansöre Ruhsat verilir.Ayrıca yıllık periyodik kontroller i yapılan asansörlerin listeleri TSE tarafından  gönderilir.Bu listelerde uygunsuzlukları tespit edilen asansörler  Zabıta İşleri Müdürlüğüne yazılır.Burada uygunsuz olan ve hayati risk taşıyan  (Kırmızı Etiketli) asansörler TSE ‘den gelen bir uzman ve zabıta ekipleri tarafından kapatılır.Kontrollerde kırızı etiketli olan ancak 2. Kontrollerde tamir edilerek  Yeşil  Etiket yapıştırılan asansör TSE raporları ile birlikte yine  Zabıta İşleri Müdürlüğüne yazılır.2014 yılında 14 asansöre asansör ruhsatı verilmiştir.
Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan metruk binalara ve  tehlike arz eden binalara  21 adet  yıkım ruhsatı düzenlenmiştir.

 

 Müdürlüğüz kontrolünde, 2014 yılı itibariyle 102 adet  yapı ruhsatı, 58 adet yapıya yapı kullanma izin belgesi verilmiştir. 

 

Ruhsatlı olan inşaatların durumu ruhsatlarına göre değerlendirilip, Yapı Kontrol Müdürlüğü Ekibi ile koordineli olarak imalatlar kontrol altında tutulmuştur.

 

İmar İşleri Müdürlüğümüze ait arşivin tasnif ve Bilgisayar kayıt işlemleri güncelleştirilmesi ve aktif kullanılması için gerekli çalışmalar yapılmıştır.

İlgili Dökümanlar -
          PDF   Aç              PDF İndir           İMAR İLE İLGİLİ ALINACAK HARÇLAR
          PDF   Aç              PDF İndir           YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
          PDF   Aç              PDF İndir           YENİ YAPI RUHSATI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
          PDF   Aç              PDF İndir           YIKIM RUHSATI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
          PDF   Aç              PDF İndir           İMAR DURUMU VE APLİKASYON İLE İLGİLİ HARÇLAR VE EVRAKLAR
          PDF   Aç              PDF İndir           T.C. Yakutiye Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği