KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ VE KİŞİ TALEP BAŞVURU FORMU