Evlendirme Hizmetleri

GEREKLİ OLAN  BELGELER

 

           Evlenecek çiftlerimiz birlikte müracaat etmeleri gereklidir. Eğer müracaat birlikte yapılamıyor ise çiftlerden birisi diğerine noter aracılığı ile evleneceği kişiye vekalet vererek evlilik müracaat işlemlerini başlatarak gün alabilirler.

 

1. NÜFUS CÜZDANI

Nüfus cüzdanlarının asılları ve fotokopileri müracaat ve nikah esnasında hazır bulundurulacak, fotoğraflı ve son on yılı geçmemiş olacaktır.

2. FOTOĞRAF        

a. Dört adet kadın ve erkek için vesikalık fotoğraf,

b. Fotokopi ve çoğaltma fotoğraf kabul edilmez. , getirilecek fotoğraflar en fazla altı ay öncesi ne ait çekilmiş fotoğraf olmalıdır. ( Başörtülü fotoğrafların alın ve çene kısmı açıkta olmak zorundadır.)

3. SAĞLIK RAPORU

a. Medeni Kanunun 136. maddesi gereği çiftler evlenmelerine engel bir hastalığın bulunmadığını gösteren sağlık raporunu Aile Hekimliklerinden alacaklar. Aile Hekimi bulunmayanlar eşinin Aile Hekimliğinden veya  Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlama merkezlerinden alacaklardır. 

İZİN BELGESİ 

           Belediyemiz de müracaatta bulunup  başka bir ilde evlenebilmek için çiftler birlikte gelip müracaat ederler evraklar tamamlanıp evleneceği Belediye için ön müracaat alınır. Kendilerine dosya halinde teslim edilir ve nikah kıyılacak diğer belediye ye evraklar kendilerince veya yakınları tarafından ulaştırılarak günlerini talep edebilirler. Tarafımıza gelen izin belgeleri de bu şekilde olmalıdır.

 

EVLİLİK MÜRACAATLARINDA EVLİLİK EHLİYETİ ŞARTLARI

 

 EVLENME YAŞI

a. 16 yaşını bitirmiş, 17 yaşından gün almış kadın veya erkek mahkeme kararı ile evlenebilir.

b. 17 yaşını dolduran, 18 yaşından gün almış kadın veya erkek yasal temsilcisinin izni olmadıkça evlenemez.

c. Vasi olanlar ise vasi kararı getirecek ve vasisinin izni ile evlenebilecektir.

d. Anne, baba ve vasisi nüfus cüzdanları ile birlikte müracaat esnasında ve nikahta hazır bulunacaktır.

e- iddet müddeti yani kadınlar için boşanmaları üzerinden 300 günlük bekleme süresi geçmiş olmalı geçmemiş ise Aile Mahkemelerinden iddet müddetinin kaldırılması ve kararın kesinleşmiş olması gerekir.

  YABANCI UYRUKLU

a. Yabancı uyruklu kadın veya erkek kendi ülke konsolosluğundan Türkçe Bekarlık Belgesini (Apostille ve çok dilli belgeler hariç) Türk Dışişleri Bakanlığına onaylatacaktır.

b. Bekarlık belgesinde ad, soyad, doğum tarihi ve yeri, anne baba isimleri, uyruğu, medeni hali açık bir şekilde belirtilecek, evlenmesine engel yoktur ibaresi belirtilecektir.

c. Pasaportun yeminli bürodan Türkçe tercümesi yaptırılarak notere tasdik ettirilecektir.

d. Yabancı kadın veya erkek Türkçe bilmiyorsa nikahta tercüman getirmek zorundadır