Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

KATI ATIK TOPLAMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ :

Temizlik İşeri Müdürlüğü, belediyemizin yaklaşık 900 hektar yüzölçümü içerisinde mahalleler ve yerleşim birimleri ile boş arsalar, sanayi siteleri ve Pazar yerlerinden kaynaklanan tüm atıkların uygun araçlar ile toplatılarak Çat yolu üzerindeki Büyükşehir Belediyesine ait depolama alanına nakledilmektedir.

Belediyemizin 1640 cadde ve sokakları ile kavşakların, yaya kaldırımlarının, bordür diplerinin, boş arsaların el ve makine ile cüruf, kum yığıntısı, ağaç atıkları ve inşaat atığı temizletilmektedir.

Temizlik çalışmalarımız, çevre temizliğinin sürekliliğini sağlayarak, günlük hayatı aksatmadan, çevreye rahatsızlık vermeden, gürültü seviyesini asgari düzeyde tutarak, vatandaşlar ile tartışmaya girmeden gerekli görülen yerlerde uyararak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.


CADDE VE SOKAK TEMİZLİKLERİ :

İlçemiz sınırlarında oluşan günlük ortalama 180-200 ton evsel katı atığın Belediyemizce şehrin muhtelif noktalarına konulan 2200 konteynırdan günlük haftalık periyotlarda Düzenli Katı Atık Depolama sahasına nakli gerçekleştirilmektedir. Taşıma ve toplama hizmetlerinde 22 araçlık makine parkı ve 85 personel hizmet çalışmaktadır.

Ocak ayından bu yana 43500ton evsel katı atık düzenli olarak depolama sahasına taşınmıştır.

Katı Atık Hizmetlerimizin aksamaması ve iyileştirilmesi yönünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 1 adet Çöp toplama aracı ve 500 adet çöp konteynırı temini için şartlı nakdi yardım talebinde bulunulmuş,  dosyalarımız değerlendirme sonucu beklenmektedir.

İlçemiz sınırlarında bulunan tüm cadde ve sokaklar günde 2 vardiya olmak üzere rutin temizlenmekte olup söz konusu temizlik işinde 63 saha temizlik işçisi 2 adet süpürge aracı 1 adet lastikli kepçe çalışmaktadır. Ayrıca sanayi bölgemizde Müdürlüğümüzce belirlenen noktalara evsel nitelikli endüstriyel atık getirme noktası betonarme olarak yapılmaktadır.

Kent temizliği hizmetleri iyileştirilmesi kapsamında ihtiyacımız olan 1 adet süpürge aracı ile 1 adet arazöz için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından şartlı nakdi yardım talep edilmiş değerlendirme sonucu beklenmektedir.


PAZAR YERLERİ TEMİZLİĞİ :

İlçemizin muhtelif yerlerinde haftanın her günü kurulan Pazar yerlerinin 6 kişilik ekiple süpürme, çöp kaldırma ve yıkama işi çevreyi rahatsız etmeden her gün gece yapılarak ve ertesi güne bırakılmamaktadır.


GERİ  DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ :

Ömrünü Tamamlamış Lastikler

Oto-Sanayi sitesinin ve Lastik Tamirhanelerinin büyük çoğunluğunun ilçemiz sınırlarında bulunması dolayısıyla Erzurum'daki ömrünü tamamlamış lastiklerin büyük çoğunluğu ilçemiz sınırlarında kalmaktadır. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Depolama sahasına Atık Lastikleri kabul etmediğinden bu lastikler sahada kalmakta ve potansiyel çevre tehdidi oluşturmaktaydı.

Müdürlüğümüz Çevre ve Şehircilik Bakanlığından gerekli izin ve lisansları alan geri dönüşüm firmaları ile temas kurmuş ve sınırlarımızda kalan atık lastikleri toplattırarak bertarafı sağlamıştır.

Ambalaj Atıkları (Geri Dönüştürülebilir Atıklar)

Belediyemiz Geri dönüştürülebilen Kağıt, Karton, Plastik, ve Metal Ambalaj atıklarının evsel katı atıklardan (çöp’ten) ayrı toplanarak bertarafını sağlamak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından gerekli izin ve lisansları tamamlamış bir Toplama-Ayırma Tesisi ile protokol imzalayarak ambalaj atıkların toplatılması hususunda bu firmayı yetkilendirmiştir.

Müdürlüğümüzce hazırlanan Ambalaj Atıkları Yönetim Planı  Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Doğu da onaylanan ilk ve tek atık yönetim planı olma özelliği taşımakta Ambalaj Atıkları bertaraf işlemlerimiz bu planda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılmaktadır