Basın ve Yayın Müdürlüğü

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, yürüttüğü çalışmalarla kamuoyunun Yakutiye Belediyesi’ni dolaysız biçimde tanıması ve değerlendirmesi olanağı sağlamaktadır.
Hizmet ve projelerin kamuoyuna duyurulup tanıtılması amacıyla ve hedef kitlelerle etkin ve sağlıklı iletişim sağlamak için; gazete, televizyon, radyo ve ajanslar gibi iletişim kanallarından etkin biçimde yararlanmak müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları arasındadır. İlgili belediye kanunu gereğince müdürlük yasadan kaynaklı yetkileri kendisine yüklenmiş sorumluluklar çerçevesinde ve amaca hizmet edecek şekilde kullanmaktadır. Bu nedenle çalışmalar planlı ve aşağıdaki faaliyetleri kapsayacak şekilde yapılmaktadır.