MÜDÜRLÜKLER
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

KATI ATIK TOPLAMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ : Temizlik İşeri Müdürlüğü, belediyemizin yaklaşık 900 hektar yüzölçümü içerisinde mahalleler ve yerleşim birimleri ile boş arsalar, sanayi siteleri ve Pazar yerlerinden kaynaklanan tüm atıkların uygun araçlar ile toplatılarak Çat yolu üzerindeki Büyükşehi... DEVAMI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Belediyemiz sınırları içerisinde imalatına başlanılacak olan inşaatlara ait oluşturulan dosyalardaki eksiklikler giderilmeye çalışılmış, projelerin imar mevzuatına uygunlukları incelenmiştir. İskân ve tadilat ruhsatı alacak binaların mevcut durumları tespit edilmiştir. Ayrıca konularla ilgili gerekl... DEVAMI

Mali Hizmetler Müdürlüğü

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ Performans Programı Hazırlıklarının Koordinasyonu Performans Programının hazırlanması ve değiştirilmesi çalışmalarında koordinasyon görevi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülür. Bu çalışmalarda kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli doküman Ma... DEVAMI

Gelir Servisi

Emlak Vergisi Emlak Vergisi Beyannamesi : Türkiye sınırları içinde bulunan binalar 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 1. maddesi gereğince emlak vergisine tabiidir. Yapılacak işlemler : Emlak vergisi yeni bir yerin satın alınması veya ... DEVAMI

Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü

MESLEK EDİNDİRME VE BECERİ KURSLARI Belediyemiz bünyesinde ek hizmet binasında ; Makine ve El Nakışı,El  Sanatları ve Ahşap Boyama , Giyim – Mefruşat branşlarında beceri eğitimleri genç kız ve hanımlarımıza verilmektedir. Her bir branşta 20’şer toplam 60 kursiyer eğitim alma... DEVAMI