YAKUTİYE BELEDİYESİ TARAFINDAN İLAN OLUNUR

Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, İstasyon mahallesi 32 ada 333, 350, 367, 368, 369, 370, 371 ve 398 numaralı parsellerin bulunduğu alanda 3194 sayılı İmar Kanunun 18. madde uygulamasına tabi tutulmuştur. Uygulamaya 30 günlük askı süresi içerisinde yazılı olarak veya şahsen müracaat edilerek itiraz hakkınız bulunmaktadır. İtiraz edilmediği takdirde uygulama tescil edilecektir. İlanen tebliğ olunur. 28.06.2024 / 28.07.2024

İlgili Dökümanlar -
          PDF   Aç              PDF İndir           Encümen kararı ve ilan metni