İMAR DURUMU VE APLİKASYON İLE İLGİLİ HARÇLAR

Yakutiye İlçe Belediyesi sınırları içerisinde alınacak imar durumu ve aplikasyon ile ilgili harçlar ve evraklar. Aşağıdaki dökümanda ayrıntılı olarak sunulmuştur.

İlgili Dökümanlar -
          PDF   Aç              PDF İndir           İmar Durumu ve Aplikasyon İle İlgili Harçlar ve Evraklar