Strateji Geliştirme Müdürlüğü

YAKUTİYE  BELEDİYESİNİN  SON  5  YIL  İÇİN  YÜRÜTTÜĞÜ PROJELER
KUDAKA PROJELERİ:
    - İstanbulkapı Rekreasyonla Cazibe Merkezine Dönüşüyor       
    - Yoksul Çocuklara Kış Sporları Merkezi                                   

•    İstanbulkapı Rekreasyonla Cazibe Merkezine Dönüşüyor (TRA1/13/KÖA01/0070)
•    AMAÇ: Erzurum`un Yakutiye İlçesinde turizme yönelik altyapının geliştirilmesiyle bölgenin refah ve seviyesinin artırılmasına katkı sağlamaktır. 
•    HEDEF GRUBU: Yakutiye Belediyesinin tüzel kişiliği, Yakutiye Belediyesi sınırlarında yaşayan 181.980 kişilik nüfus, Erzurum`u ziyarete gelen yıllık yaklaşık 445.900 kişilik yerli ve yabancı nüfus)
    - Bütçe:                                        875.000,00 TL
    - Ajans Katkı:                               656.250,00 TL                        %75
    - Eşfinansman:                              218.750,00 TL                       %25
    > Dönemi:                                    17.04.2013 - 16.10.2014

•    Yoksul Çocuklara Kış Sporları Merkezi (TRA1/13/KÖA01-0003)  
•    AMAÇ:Kış turizmi altyapısını geliştirerek bölge ekonomisinin gelişmesine ve refah düzeyinin artmasına katkı sağlamasıdır.
•    HEDEF GRUBU:Yakutiye Belediyesi ilçe halkı (176.501 kişi), Kayak evini günlük ziyaret etmesi beklenen kişiler (175 kişi)

    -Bütçe:                                         499.918,40 TL                      %75
    - Ajans Katkı:                               374.938,80 TL                      %25
    - Eşfinansman:                              124.979,60 TL
    > Dönemi:                                    29.02.2012 - 28.10.2013

AVRUPA BİRLİĞİ (MFİB) PROJESİ:
    - Yakutiye'nin Okullu Kızları                                     

•    Yakutiye'nin Okullu Kızları:  (TR08H2.01_02/090) (MEB IER-90)
•     AMAÇ:Okulu bırakmış veya devam edememiş kız çocuklarının okula devam etmeleri ve ev hanımlarına yönelik meslek edindirme kurslarının açılması
•    HEDEF GRUBU: 15-29 yaşları arası ilköğretimi bitirememiş 80 bayan, 15-29 yaşları arası liseyi bitirememiş 80 bayan, el sanatları öğrenmek isteyen      bayan
•    - Bütçe:                      128.116,50 €                               
    - Eşfinansman:             19.345,59 €                                            %15,10
    - Hibe:                        108.770,91 €                                            %84,90
    > Dönemi:                  15.12.2010 - 14.12.2011

SODES PROJELERİ:
    - Görmeyen Gözlere Sesli Kitap Projesi                       
    - Apartmanda Yaşa Sokakta Değil Parkında Oyna       
    - Yoksul Çocuklarımızda Kayak Öğrensin                   

•    Görmeyen Gözlere Sesli Kitap Projesi (2010-25-0237)
•     AMAÇ: Görme engelli vatandaşlarımız için sesli kitap projesinin faaliyete geçirilmesi
•    HEDEF GRUBU: Seslendirme yapılan çeşitli eserlerin 1000 adet cd ye aktarılarak yaklaşık 250 Görme engelli vatandaşımıza hediye edilmesi. 
      -Bütçe                             266.141,00 TL
      - Hibe:                             160.070,08 TL                                         %60,10
     - Eşfinansman:                106.001,00 TL                                          %39,86
    > Dönemi:                        15.10.2010 - 14.10.2011

•    Apartmanda Yaşa Sokakta Değil Parkında Oyna (2012-25-0555)
•    AMAÇ: Yoksul ailelerin yaşadığı kesimin hemen yanı başındaki bu alanda basketbol, voleybol sahaları, çocuk oyun grupları ve ebeveynleri ile yaşlıların yararlanacağı açık hava spor alanı dizayn edilecektir. Bu sayede şehrin keşmekeşi, kalabalığı ve gürültüsü arasında yaşamak zorunda kalan kişilerin çocuklarıyla beraber bu alanlarda vakit geçirmeleri ve spor yapabilmeleri sağlanabilecektir.
•    HEDEF GRUBU:0- 65 yaşlar arası çocuk, bayan, engelli, yaşlı 1100 vatandaşımızın yararlanabileceği spor alanları oluşturmak
    - Bütçe:                       380.800,00 TL 
    - Hibe:                         202.100,00 TL                                        %53,07
    - Eşfinasman:              178.700,00 TL                                        %46,93
     > Dönemi:                  16.08.2012 - 15.08.2013

•    Yoksul Çocuklarımızda Kayak Öğrensin (2013-25-0114)
•     AMAÇ: Ekonomik imkansızlıklar nedeni ile kayak sporu yapamayan 0-12 yaş grubuna temel eğitimi vermek ve sporcu yetiştirmek, spor ve arkadaşlık sevgisini aşılamak.
•    HEDEF GRUBU: 220 kişi 8-12 yaş grubu çocuklara kış ayı boyunca kayak öğrenmeleri için kurs düzenlenmiştir.
    - Bütçe:                         226.250,00 TL    
    - Hibe:                          200.000,00 TL                                                 %88,40
    - Eşfinansman:                26.250,00 TL                                                %11,60
    > Dönemi :                   15.10.2013 - 14.05.2014        


DİĞER PROJELERİMİZ:

•    ULUSLARARASI ERZURUM TAŞHEYKEL SEMPOZYUMU 
•    DÖNEMİ: 01.09.2010 – 30.09.2010
•    BÜTÇESİ:140.000 TL 
•    BAŞBAKANLIK TANITIM FONU:  75.000 TL 
•    2011 GENEL KOORDİNATÖRLÜK: 65.000 TL 
•    AMACI: Erzurum`un geçmiş tarihi değerlerini yansıtacak ve 2011 Üniversite Kış Olimpiyatlarına hitap eden eserler oluşturmak. Bu proje kapsamında Ankara Başkent Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve yurtdışından (İtalyan sanatçı) olmak üzere toplam sekiz sanatçı katılmıştır. Katılan sanatçılar tarafından toplamda 8 adet eser yapılmıştır. 

Projelerin toplam hibe miktarı: 1.733.358,88 TL + 108.770,91 €
Projelerin toplam eşfinansman miktarı: 654.680,60 TL + 19.345,59 € 
Projelerin toplam bütçe miktarı: 2.528.039,48 TL +128.116,50 € 
Projelere toplam harcanan miktar:2.605.338,34  TL+ 128.116,50 € 


KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ÇALIŞMALARI

•    İç Tetkik Planının ve iç tetkik çalışmasının yapılması 
•    Her yıl iç ve dış paydaş anketlerinin Halkla İlişkiler Servis`i tarafından yapılmasının sağlanması ve sonuçlarının birimimizce değerlendirilmesi
•    Düzenleyici ve önleyici faaliyetlerin belirlenerek sorumlu birimlere gönderilmesi
•    Daha önce belirlenen proseslerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi
•    Bulunduğu yıla ait hedeflerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi  
•    Bir sonraki yıla ait hedeflerin belirlenmesi
•    Kalite Yönetim Sisteminde uygun görülen revizyonların yapılması
•    Yukarıdaki maddeleri kapsayacak şekilde performans raporunun hazırlanması
•    Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısının düzenlenmesi
•    YGG toplantısında görüşülen konularla ilgi rapor tutulması
•    Tutulan raporların ilgili birimlere bildirimlerinin yapılması
•    Her yıl yapılan Gözetim Tektiği veya 3 yılda bir yapılan Belge Yenileme Tetkiği için TSE  ile yazışmaların yapılması ve tetkikin yapılmasının sağlanması
•    Gözetim veya Belge Yenileme Tetkiği sonrasında uygun görülen revizyon veya güncellemelerin yapılması

İlgili Dökümanlar -
          PDF   Aç              PDF İndir           T.C. Yakutiye Belediyesi Streteji ve Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği