YAKUTİYE BELEDİYESİ TARAFINDAN İLAN OLUNUR

YAKUTİYE BELEDİYESİ TARAFINDAN İLAN OLUNUR

Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Alipaşa mahallesi 316 ada 54, 56, 156 numaralı parseller ve 320 ada 28 numaralı bulunduğu alanda 3194 sayılı İmar Kanunun 18. madde uygulamasına tabi tutulmuştur. Uygulamaya 30 günlük askı süresi içerisinde yazılı olarak veya şahsen müracaat edilerek itiraz hakkınız bulunmaktadır. İtiraz edilmediği takdirde uygulama tescil edilecektir. İlanen tebliğ olunur. 15.11.2023 / 15.12.2023

İlgili Dökümanlar -
          PDF   Aç              PDF İndir           Encümen kararı