Destek Hizmetleri Müdürlüğü

2013-2014 yılı içerisinde yapılmış olan faaliyetler:

1- Ana hizmet binamızın elektrik planının projelendirilmesi yetkili mühendise tarafımızca yaptırıldı.

2- Belediyemize bağlı tüm birimlerin yangın tüplerinin dolumu yapılıp yangın tesisatının ve bağlantılarının test ve kontrollerinin yapılıp acil durumlarda kullanıma hazır hale getirildi.

3- İkaz ve önlem içerikli levhalar yaptırılıp hizmet binamız içerisindeki gerekli bölümlere yerleştirildi.

4- Eski trafonun bulunduğu kapalı bölmenin açılarak içerisindeki trafonun bina dışına alınmıştır. Bu alana kapı girişi, boya ve tadilat yapılarak kullanıma hazır hale getirildi ve santral birimi bu odaya yerleştirildi.

5- Santral biriminin 1 yıllık bakım sözleşmesi yapılmış olup gerekli ihtiyaçları yerine getirildi.

6- Isı merkezinin (kazan dairesi) yıllık bakımları yapılmış olup gerekli görülen kısımlarında tadilat boya vs. yapılmıştır. iş güvenliği kapsamında kaza riski taşıyan bölümlerde düzenlemeler yapılıp yetkili mühendis tarafından iş güvenliği onayı alınmıştır.

7- Ana hizmet binamızın ön cephesinde bulunan Yakutiye belediyesi yazısının binanın dış cephesine uygun şekilde yaptırılıp yenilendi.

8- Ana giriş kapısının yan tarafında bulunan ilan panosu ve bayrak direkleri estetiğe uygun şekilde yenilendi.

9- Her ay  belediyemiz birimlerinin fatura ödemeleri düzenli olarak yapılmaktadır.

10- Belediyemize ait kurumsal gsm hatlarına bağlı olarak birim sorumlularının telefon ihtiyacı karşılanmıştır.

11- Ana hizmet binamız içerisinde ve dış bölümlerinde ihtiyaç dahilinde çeşitli inşaat faaliyetleri yapılmıştır.

12- Ana hizmet binamızın temizliği peryodik olarak günlük yapılmaktadır. Bina içi temizliğe paralel olarak tüm temizlik ürün ve materyalleri ihtiyaç dahilinde karşılanmaktadır.

13- Belediyemize bağlı birimlerin tüm posta giderleri karşılanmaktadır.

14- Belediyemiz birimlerinin hizmet kapsamında ulaşım ihtiyaçları  karşılanmaktadır.

15- Ana hizmet binamızda bulunan kamera sisteminin bakım ve kontrolleri yapılmakta olup yetkili görevlice takibi yapılmaktadır.

16- Kurum içi ve dışı yazışmaları yapılmaktadır.

17- Belediyemize bağlı dış birimlerimizin bina temizlik ihtiyaçları karşılanmıştır.

18- Ana hizmet binamızın arka bölümde bulunan boşluğun temizliğinin yapılıp zemini beton ile kaplanmıştır.

19- Ana hizmet binasında perdeye ihtiyaç duyulan odalara  estetiğe uygun şekilde perdeler temin edilip takılmıştır.

20- Ana hizmet binasında hirdrafor dairesinde bulunan eski su deposunun sökülüp  krom depo  deyiştirildi.

 

2014-2015 Yılları arasında planlanan faaliyetler:

1-Ana hizmet binamızın odalarının rutin ve ekstra olası bakım ve onarımlarının yapılması.

2-Meclis salonunun asma tavan kısmının estetiğe uygun biçimde değiştirilmesi.

3-Meclis salonunda bulunan ses siteminin ihtiyaca uygun şekilde değiştilip kurulumunun yaptırılması.

4-Meclis salonunda bulunan projeksiyonun bakımıyla birlikte perdesinin değiştirilmesi.

5-Meclis salonundaki cam perdelerinin estetiğe uygun olarak yaptırılması.

6-Ana hizmet binasının tüm pencere çerçevelerinin cilalama işleminin yapılması.

7-Belediyemize bağlı zabıta müdürlüğünün iç  ve dış cephesinin minimum tadilatlarının yapılması ve buna paralel olarak iç ve dış cephelerin  boyasının yenilenmesi.

8-Zabıta müdürlüğümüze cam perdelerinin yaptırılması.

9-Zabıta müdürlüğümüzün elbise dolabı ve askılık ihtiyacının giderilmesi.

10-Fen işleri müdürlüğümüze bağlı olan asfalt biriminin  dış tabela ve oda isimliklerinin yenilenmesi.

11-Asfalt birimimizin kamera kayıt cihazının yenilenmesi ve buna paralel olarak 2 adet kamera ve 1 adet monitör ihtiyacının giderilmesi.

12-Ana hizmet binamıza bağlı olan jeneratörün güvenlik ve tedbir amaçlı olarak etrafının çevrilip kapatılması.

13-Ana hizmet binamızın arka bölümde bulunan boşluğun sahipsiz kötü görünmemesi amacıyla kapı yapılması.

14-Fen işleri müdürlüğümüz şantiyesinin iç ve dış cephelerinin boyasının yenilenmesi.

15-Fen işleri şantiyesi hizmet binasının tabanının değiştirilerek yüzeyine laminant yapılması.

16-Fen işleri şantiyesine 1 adet bilgisayar kasası tedarik edilmesi.

17-Fen işleri müdürlüğümüzün teknik biriminin boyasının yapılması.

18-Fen işleri müdürlüğümüz teknik birimine dış tabela yaptırılması ve oda isimliklerinin temin edilmesi.

19-Fen işleri müdürlüğü teknik birimine ecza dolabı temin edilmesi.

İlgili Dökümanlar -
          PDF   Aç              PDF İndir           T.C. Yakutiye Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği