YAKUTİYE BELEDİYESİ TARAFINDAN İLAN OLUNUR

Erzurum ili, Yakutiye ilçesi, Dadaş mahallesi, 13475 ada 1 ve 2 nolu parseller, 13476 ada 2 ve 3 nolu parseller, 13478 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller, 13483 ada 1 ve 5 nolu parseller, 13484 ada 1, 2 ve 3 nolu parseller, 13775 ada 1 ve 2 nolu parseller, 13795 ada 1, 2 ve 3 nolu parseller, 13801 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu parseller, 13802 ada 1, 2, 3 ve 4 nolu parseller, 13804 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parseller, 13805 ada 1 ve 2 nolu parseller, 13809 ada 1 ve 2 nolu parseller, 13810 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parseller, 13811 ada 1, 2 ve 3 nolu parseller, 13815 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parseller ( 13815 ada 6 nolu parsel yoldan ihdas edilerek Yakutiye Belediyesi adına tescil edilmiştir.), 13816 ada 1, 2 ve 3  nolu parseller, 13817 ada 1 ve 2 nolu parseller, 13820 ada 1, 2 ve 3 nolu parseller, 13821 ada 1 nolu parsel, 13822 ada 1, 2 ve 3 nolu parseller, 13823 ada 1, 2 ve 3 nolu parseller, 13827 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller, 13829 ada 1, 2, 3 ve 4 nolu parseller, 13851 ada 1, 2, 3 ve 4 nolu parseller, 13852 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nolu parseller, 13869 ada 1, 2, 3 ve 4 nolu parseller, 13870 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parseller, 13871 ada 1 ve 2 nolu parseller, 13880 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller, 13885 ada 1, 2 ve 3 nolu parsel, 13889 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parseller, 13893 ada 1, 2 ve 3 nolu parseller, 13899 ada 1 nolu parsel, İstasyon mahallesi, 7455 ada 4 nolu parsel, 7550 ada, 2 nolu parsel 13793 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parseller, 13853 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nolu parsel, 13855 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parseller, 13863 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 nolu parseller, 13864 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller, 13865 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller, 13866 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nolu parseller, 13868 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nolu parseller, 13882 ada 1, 2, 3 ve 4  nolu parseller, 13884 ada 1 ve 2  nolu parseller, 13894 ada 1, 2, 3 ve 4 nolu parseller, 13896 ada 1 nolu parsel, Şıh mahallesi, 13764 ada 1, 2 ve 3 nolu parseller, 13777 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller, 13779 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller, 13782 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller, 13783 ada 1, 2, 3 ve 4 nolu parseller, 13784 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parseller, 13785 ada 1 nolu parsel,13786 ada 1, 2 ve 3 nolu parseller, 13787 ada 1, 2, 3 ve 4 nolu parseller, 13788 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nolu parseller  ve 13789 ada 1, 2, 3 ve 4 nolu parsellerin bulunduğu alanda 3194 sayılı İmar Kanunun 18. madde uygulamasına tabi tutulmuştur. Uygulamaya 30 günlük askı süresi içerisinde yazılı olarak veya şahsen müracaat edilerek itiraz hakkınız bulunmaktadır. İtiraz edilmediği takdirde uygulama tescil edilecektir. İlanen tebliğ olunur.

İlgili Dökümanlar -
          PDF   Aç              PDF İndir           Encümen kararı
          PDF   Aç              PDF İndir           İlan metni