YAKUTİYE BELEDİYESİ TARAFINDAN İLAN OLUNUR

YAKUTİYE BELEDİYESİ TARAFINDAN İLAN OLUNUR

Erzurum ili, Yakutiye ilçesi, Şıh mahallesi, 0 ada, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097,1098, 1099, 1100, 1101, 1103, 1104, 1105, 1106, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1517, 1518, 1521, 1522, 1524, 1704, 1705, 1706, 1862, 1863, 2030, 2031, 2094, 2096, 2098, 2104, 2105, 2122, 2123, 2185, 2186, 2196, 2197, 2199, 2222, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244,  2245 parseller,  4886 ada, 1,  2, 3, parseller, 4887 ada, 1, 2 parseller, 4888 ada 1, 2, 3, 4 parseller, 4889 ada 1 parsel, 4890 ada 1 parsel, 4891 ada1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parseller, 4892 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 parseller ,  4893 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parseller, 4894 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  parseller, 4895 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 parseller, 4896 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  parseller, 4897 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 parseller, 4898 ada 1, 2, 3 parseller 4899 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 parseller 4900 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 parseller   4901 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parseller 4902 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parseller , 4903 ada 1 ve 2 parseller, 4906 ada 1, 2, 3, 4, 14 parseller, 4907 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 parseller 5865 ada 1, 2, 4, 5 parseller 5866 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parseller, 5871 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 parseller, 6233 ada 12, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32 parseller, 6234 ada 3, 6, 7, 8, 9, 10 parseller 7117 ada 1 ve 2 parseller, 7118 ada 1 ve 2 parseller, 7119 ada 2, 3, 4 parseller, 7120 ada 1, 2, 3 parseller, 12347 ada 18 parsel, 12348 ada 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 parseller, 12478 ada 12 ve 13 parseller, 12960 ada 1, 2, 3 parseller, 12961 ada 1 ve 2 parseller, 13187 ada 3 parsel , 13189 ada 1 parsel, 13190 ada 3 ve 4 parseller, 13191 ada 1, 4, 5 parseller, 13192 ada 1 parsel, 13193 ada 2 parsel, 13195 ada 1 parsel, 13198 ada 1 parsel 13213 ada 3, 8, 9 parseller, İstasyon Mahallesi 11 ada 385, 386, 387, 388, 389, 390,391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 529, 530, 531 parseller, 1136 ada 5,13, 14, 16, 29, 30, 32, 34, 44, 49, 50, 51 parsellerin bulunduğu alanda  3194 sayılı İmar Kanunun 18. madde uygulamasına tabi tutulmuştur. Uygulamaya 30 günlük askı süresi içerisinde yazılı olarak veya şahsen müracaat edilerek itiraz hakkınız bulunmaktadır. İtiraz edilmediği takdirde uygulama tescil edilecektir. İlanen tebliğ olunur.