YAKUTİYE BELEDİYESİ TARAFINDAN İLAN OLUNUR

13/10/2022 tarih ve 2022/234 sayılı Encümen Kararına istinaden; Soğukçermik mahallesi, 0 ada 4022 nolu parsel, 7294 ada 10 nolu parsel, 7361 ada 4 nolu parsel, 7362 ada 2 ve 3 nolu parseller, 7378 ada 1 nolu parsel, 7417 ada 5 parsel, 7427 ada 16, 17 ve 18 nolu parseller, 7485 ada 3 nolu parsel, 7487 ada 2 nolu parsel, 12766 ada 10 nolu parsel, 12957 ada 2 parsel, 13615 ada 4, 5, 6 ve 7 nolu parseller, 13677 ada 2 ve 3 nolu parsellerin bulunduğu alanda 3194 sayılı kanunun 18. ve 19. maddesine istinaden ekli ilanın 30 günlük askı süresi içerisinde yazılı olarak veya şahsen müracaat edilerek itiraz hakkınız bulunmaktadır. İtiraz edilmediği takdirde uygulama tescil edilecektir. İlanen tebliğ olunur.

İlgili Dökümanlar -
          PDF   Aç              PDF İndir           Encümen Kararı