YAKUTİYE BELEDİYESİ TARAFINDAN İLAN OLUNUR

 21/09/2021 tarih ve 2021/304 sayılı Encümen Kararına istinaden; Erzurum ili, Yakutiye ilçesi, Muratpaşa mahallesi
 5466 ada 2 ve 3 nolu parsellerin bulunduğu alanda 3194 sayılı kanunun 18. ve 19. maddesine istinaden ekli ilanın 30 günlük askı süresi içerisinde yazılı olarak veya şahsen müracaat edilerek itiraz hakkınız bulunmaktadır. İtiraz edilmediği takdirde uygulama tescil edilecektir. İlanen tebliğ olunur.

İlgili Dökümanlar -
          PDF   Aç              PDF İndir           İlan ve Encümen Kararı