YAKUTİYE BELEDİYESİ TARAFINDAN İLAN OLUNUR

Soğukçermik mahallesi, 0 ada, 116 ve 117 nolu parseller, 7294 ada 4, 5, 6 ve 7 nolu parseller, 7417 ada 5 nolu parsel, 7427 ada 13, 14 ve 15 nolu parseller, 7433 ada 2, 5 ve 6 nolu parseller, 12766 ada 8 nolu parsel, 12956 ada 3 nolu parsel ve 13615 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerin bulunduğu alan 3194 sayılı İmar Kanunun 18. madde uygulamasına tabi tutulmuştur. Uygulamaya 30 günlük askı süresi içerisinde yazılı olarak veya şahsen müracaat edilerek itiraz hakkınız bulunmaktadır. İtiraz edilmediği takdirde uygulama tescil edilecektir. İlanen tebliğ olunur.