Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavına Katılacak Personel

Görevde Yükselme

2 Temmuz 2020 tarih ve 31173 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” kapsamında Belediyemiz Norm yapısında münhal bulunan aşağıdaki listede belirtilen kadrolara atanmak için Görevde Yükselme Sınavı'na katılmak üzere müracaatta bulunan ve aranan şartları taşıyan personel bilgileri aşağıdadır.

Yönetmeliğin 11.maddesinin 6.bendi uyarınca ilan olunur.   09.02.2022

 

Halkla İlişkiler Müdürü Kadrosu için Görevde Yükselme Sınavına Katılacak Personelin

            Sıra No           Adı Soyadı                                                    T.C. Kimlik No           

  1.                        Muhammet SİFİL                                         34xxxxxxx72
  2.                        Ahmet GÖKTAŞ                                          45xxxxxxx04
  3.                        Yusuf GÜNGÖR                                          17xxxxxxx66
  4.                        Arzu ÖNDER                                                38xxxxxxx92
  5.                        Halil İbrahim NAZIMOĞULLARI              14xxxxxxx62
  6.                        Murat KARTAL                                            31xxxxxxx96                                                      

                                                                                      

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Kadrosu için Görevde Yükselme Sınavına Katılacak Personelin

            Sıra No           Adı Soyadı                                                    T.C. Kimlik No           

  1.                        Orhan CAN                                                   12xxxxxxx90
  2.                        Mete UÇAR                                                  36xxxxxxx88
  3.                        Secaattin SİMİTÇİOĞLU                            32xxxxxxx02
  4.                        Selim NEHRİ                                                43xxxxxxx94

 

                                                                                                                               Sınav Kurulu

 

 

Unvan Değişikliği

2 Temmuz 2020 tarih ve 31173 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” kapsamında Belediyemiz Norm yapısında münhal bulunan aşağıdaki listede belirtilen kadroya atanmak için Unvan Değişikliği Sınavına katılmak üzere müracaatta bulunan ve aranan şartları taşıyan personel bilgileri aşağıdadır.

Yönetmeliğin 11.maddesinin 6.bendi uyarınca ilan olunur.   09.02.2022

 

Unvan Değişikliği Sınavına Katılacak Personelin

Sıra No

Adı Soyadı

T.C. Kimlik No

Unvan Değişikliği Girilecek Kadronun

Unvanı

Derecesi

Birimi

1

İhsan AKPINAR    

14xxxxxxx78

Tekniker

1

Yapı Kontrol Müd.

 

                                                                                                                               Sınav Kurulu

 

İlgili Dökümanlar -
          PDF   Aç              PDF İndir           Görevde Yükselme
          PDF   Aç              PDF İndir           Unvan Degisikligi