Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

 

 

 

 

Hacı Cuma – Taş Mescit – Narmanlı Mahalleleri Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Projesi 1. Etap:

Toplam alan; 233 bin metrekare. Projenin 1. Etap kamulaştırması yüzde 85 tamamlandı.  Bu alanlarla bağlantılı olarak Yakutiye Bulvarı Karskapı semtine bağlandı. 435 bina kamulaştırıldı. 2 km. uzunluğunda yol açıldı. Açılan bu caddeye Prof. Dr.Recep Akdağ Caddesi ismi verildi.


Karaköse Mahallesi İmar Yolunun Trafiğe Açılması Projesi

Karaköse Mahallesinde Boyahane Camii ve Hamamı üst kısmında Cennetçeşme sokağında bulunan  1/1000’lik uygulama imar planında trafiğe açılı taşıt yoluna isabet eden taşınmazlar hakkında, İmar planındaki imar yolunun açılarak kamu hizmetine sunulması için Yakutiye Belediye Meclisinin   kararı gereğince kamulaştırılmasına karar verilmiştir.
Kamulaştırma kapsamında bulunan  taşınmazların malikleriyle 2942 sayılı Kanunun 4650 sayılı kanunla değişik 8’inci maddesine göre, anlaşma sağlandığı takdirde satın alma yoluyla devir alınması mümkün olmadığından Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili Davaları açılarak kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması sağlanmaktadır.

Kamulaştırılan parseller üzerinde bulunan enkazlar hızla alandan uzaklaştırılmakta ve İmar planındaki imar yolunun açılarak kamu hizmetine sunulması için yoğun gayret sarfedilmektedir.


Üçkümbetler Çevresinin Yenilenmesi ve İyileştirilmesi Projesi 1. Etap

Erzurum’un en marka projesi Üç Kümbetler alanı; 150.000 metre kare. Sultan Melik Mahallesini içine alan projeye ilk kazma 27 Nisan 2011 tarihinde vuruldu.  Bugüne kadar 13.5 milyon lirası belediye bütçesinden, 18 milyon lira Kalkınma Bakanlığından olmak üzere 31.5 milyon lira kamulaştırma için harcandı. Yapım süreci ise milyonlarca liralık bütçelerle gerçekleşecek. 

Projenin İçeriğinde: Halkı kış aylarında dışarı çıkarabilecek Türkiye’nin ilk Kapalı Kent Parkı Var.

Kent Park İçerisinde; Yöresel Yemekler, Yöresel Hediyelik Eşyalar, Üretimlerin Sergileneceği Sergi Alanları, Gıda Tanıtım Kafeleri, Yöresel Ürünler Tanıtım Kafeleri, Çocuk Oyun Alanları, Bovling Salonu, Sergi Salonları, Restoranlar, Kafeler Yer Alacak.

Kültür - Eğitim - Kongre Merkezi: 

Folklor ve Balo Salonu, Kapalı Sergi Salonu, Fuaye Açık Sergi Alanı, Seramik – Heykel Atölyesi, Ahşap Atölyesi, Orkestra Salonu, El Sanatları Atölyesi, Müzik salonu, Resim Atölyesi, Çocuk Atölyesi, Okul Öncesi Çocuk Bölümü, Derslikler, Bilgisayar Salonu, Çocuk Okuma Salonu, Peridoyikler Nadir Kitaplar Salonu, Konser ile Kongre Salonları, Butik Oteller, Kent Müzesi, Oto Park yer alıyor

Üç Kümbetler Proje alanında yer alan tarihi eserler; 

Üç Kümbetler, Kare Kümbet, Emir Saltuk Kümbeti, Üç Kümbet Anonim kümbeti, Mehdi Abbas Türbesi, Rabia Hatun (Rabia Ana) Türbesi, Emir Şeyh Camii, Gürcü Mehmet Paşa Camii, Emir Şeyh Türbesi, Saray Hamamı, Emir Şeyh Cami yanında Çeşme ile birlikte Erzurum Konakları gün yüzüne çıkarıldı.

Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut’un tarihi mirası koruyan çabaları sonucu Üç Kümbetlerde yerden tarih fışkırdı. Üç Kümbetler, Kare Kümbet, tarihi cami ve kümbetler, çeşme, Erzurum konakları, yapılan yıkımların ardından gün yüzüne çıktı. 

2011 yılı Nisan ayı sonunda ilk kazma vurulan Projede Sultan Melik Mahallesinde yer alan 26 civarında tarihi ve sivil mimari eser gün yüzüne çıktı. Erzurum için yeni bir süreç ve başlangıç olan Üç Kümbetler Projesi ile şehir ekonomisinin, üretim alışkanlıkları yeniden şekillenecek. Erzurum ekonomisini şekillendiren, ayakta tutan akar olan Tarihi İpek Yolu ve İpek Yolu ile bağlantılı 32 meslek üzerine bir ekonomi Erzurum tarihi üzerine çalışmalarda karşımıza çıkıyor. Günümüz dünyasında Erzurum, İpek Yolunu kaybetmenin sancılarını yaşıyor. Üniversite, askeri birimler ekonomiyi belirli bir konuma taşısa da Erzurum’un kalkınmışlığının, gelişiminin önü modern İpek Yolu ile açmak gerekiyor.

Bu bağlamda kış, kültür, dini turizmi birlikte düşünüp, sağlık turizmiyle bunları birleştirip ekonomiyi bu yapının üzerine oturtmak gerekiyor. Erzurum’un geleceği turizm üzerinedir. Tarihi eserler bu bağlamda çok önemli. Turizm için bu değerleri iyi sunabilirsek, şehrin geleceğine ciddi yatırım yapmış olacağız. Üç Kümbetlerde yapılan kamulaştırmalar ile 26 civarında tarihi ve sivil mimari eser ortaya çıktı. Erzurum konakları geleceğin Erzurum’unda ciddi kazanç sağlayan işletmeler olacaktır. Üç Kümbetler Projesi, Erzurum’un dünyaya açılan yeni bir penceresi konumundadır” şeklinde konuştu.

Üç Kümbetler Proje alanında yer alan tarihi eserler ve özellikleri şöyle;

Emir Şeyh Cami yanındaki Çeşme:

Erzurum Valisi Hacı Abdullah Paşa tarafından yaptırılmıştır. Erzurum’un tarihi çeşmelerinden biridir. Güneyinde bulunan Emir Şeyh Türbesi ve Camii ile birlikte tarihi bir doku oluşturmuştur.

Emir Şeyh Camii:

Emir Şeyh Camii üzerinde kitabe bulunmamaktadır. Camii mimari özelliklerine göre 18. Yüzyılla tarihlendirilmiştir. Emir Şeyh Camii ahşap destekli ve düz tavanlı cami plan tipindedir.

Gürcü Mehmet Paşa Camii:

Cami giriş kapısı üzerinde bulunan kitabesine göre 1648’de Erzurum Valisi Gürcü Mehmet Paşa tarafından yapılmıştır. Ahşap destekli camilerdendir. Caminin avlusunda ulema serpuşlu bir mezar bulunmaktadır. Şahidesinde yer alan kitabeye göre 1897 yılında vefat eden Erzurum Müftüsü Hemşinli Hacı Ali Avni Efendi burada medfundur.

Üç Kümbetler:

Kare Kümbet: Üç Kümbetlerin batısındaki 4. Kümbettir. Kümbetin kesin tarihi bilinmemekle birlikte 13. Yy. uygun düşmektedir. Kime ait olduğu bilinmemektedir. Kümbet kare gövdeli, iki katlı olup üzeri çapraz tonoz ile örtülmüştür.

Üç Kümbetler (anonim Kümbet): Üç Kümbetin güneyinde bulunmaktadır. Kesin tarihi ve kime ait olduğu bilinmemektedir. Ancak üslup özellikleri bakımından 14. Yy. başlarına uygun düşmektedir.

Kümbet içten ve dıştan silindirik bir düzenlemeye sahip olup, kümbetin çapı 7.94 m.dir. Silindirik gövde, 12 sivri kemer profili ile aralıksız çevrelenmiştir. Kümbet üzerinde ara yönlerde eşit büyüklükte dört pencere açılmıştır. Gövde iki külahın birleştiği noktada çak kozalağı motifi, kaytan silme altında ise kaz ayağı motifi kullanılmıştır.

Emir Saltuk Kümbeti:

Üç Kümbetlerin içerisinde, bugün ortadan kalkmış eski mezarlığın ortasında bulunmaktadır. Kümbet üzerinde kitabe bulunamadığından Emir Saltuk Kümbetinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığı kesin olarak bilinmemektedir. Ancak yapımın Saltuklu Atabeylerinden İzzeddin Saltuk’a ait olduğu kabul edilmektedir. Kümbetin 13. Yy. ikinci yarısına ait olduğu düşünülmektedir. Anadolu’nun en erken tarihli kümbeti olması bakımından son derece özeldir.

Plan ve Mimari Özellikleri

Emir Saltuk Kümbeti sekizgen gövdeli, iki katlı olup, içten kubbe, dıştan da hafif şişkince ve kubbe şeklinde bir örtüye sahiptir. Karşılıklı grifon ve ejder figürleri, kanatları açık kartal, istiridye niş altında tavşan ve boğa figürleri işlenmiştir. Diğer nişlerin biri istiridye bezemeli, ikisi de hayat ağacının stilize edilmesi ile oluşan farklı bir bezeme olarak görülmektedir.

Üç Kümbet Anonim kümbeti:

Erzurum’da üç kümbetlerin içerisinde bulunmaktadır. Kümbetin üzerinde kitabesi yoktur. Bu nedenle kesin tarihi belirlenememiş ancak üslup özelliklerinden dolayı 14. Yy. tarihlendirilmiştir. Kümbet, dıştan onikigen, içten silindirik planlı ve iki katlı olup, içten kubbe dıştan konik külahlıdır.

Mehdi Abbas Türbesi:

Üzerinde kitabesi bulunmayan türbenin 15. Yy. tarihlendirilmesi uygun düşmektedir.Türbe dıştan onaltıgen, içten sekizgen olup, tek katlı bir düzenlemeye sahiptir. Çokgen planlı bu kümbet içten kubbe, dıştan mahruti bir külahla örtülüdür.

Rabia Hatun (Rabia Ana) Türbesi:

Üzerinde kitabesi olmayan kümbetin yapılış tarihi tespit edilememiş olmakla birlikte üslup özelliklerinden dolayı 14. Yy. ilk yarısına tarihlendirilmektedir. Neden Rabia hatun dendiği bilinmemektedir.

Saray Hamamı:

Hamamın giriş kapısı üzerinde yer alan kitabeye göre Derviş Ağa tarafından 1707 yılında yapılmıştır.

Emir Şeyh Türbesi:

Emir Şeyh Cami ile iç içe girmiş bir durumdadır. Döneminin hem valisi hem de büyük âlimlerinden olduğu sanılan Emir Şeyh Hazretleri'nin hayatına ilişkin fazla bilgi bulunmuyor. İbrahim Hakkı Konyalı tarafından kaleme alınan Tarihçe-i Erzurum eserinde Emir Şeyh Hazretleri'nin İlhanlı döneminde yaşamış olduğu tahmin ediliyor.

Erzurum'un bazı tarihi abidelerini manzum bir halde ifade eden Erzurumlu mutasavvıf ve şair Ketencizade Rüştü Efendi, bu türbe hakkında mısralarında şunları söylüyor: -Ulu Cami bina oldukça, bu türbe bina olmuş- bu mısralara göre türbenin Ulu Cami'nnin yapıldığı tarihte yapıldığı tahmin ediliyor. Ketencizade Rüştü’nün belirttiğine göre türbe, 575 senesinde, Saltukoğlu Sultan Mehmet Kızılarslan zamanında inşa edilmiştir.

İlgili Dökümanlar -
          PDF   Aç              PDF İndir           T.C. Yakutiye Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği