Yazı İşleri Müdürlüğü

Yazı İşleri Müdürlüğünde 1 Müdür 2 görevli personel çalışmaktadır.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

1)Yakutiye Belediyesi'ne gönderilen her türlü evrak ve dilekçelerin kayıt işlemi bilgisayar ortamında yapılarak, ilgili müdürlüklere göndermek.

2)Belediye Meclisi’nin çalışmaları ile ilgili tüm iş ve işlemleri takip etmek,

3)Başkanın havalesi ile birimlerden gelen teklifler çerçevesinde meclis gündemini hazırlamak, Meclis Üyelerine tebliğ edilmesi, Belediye Meclisi'nin toplantılarının yapılabilmesi, Belediye Meclisi toplantı tutanaklarını tutulması ve dökümünün yapılması, kararların yazılması, ilgili mercilerin onayına sunulması, alınan kararların ve karar özetlerinin ilgili birimlere ulaştırılması ve birer nüshalarının da arşivlenmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

4) Belediye Meclis üyelerinin ve encümen üyelerinin özlük işlerinin eksiksiz olarak yapılmasını sağlamak,

5) Belediye Encümeni çalışmaları ile ilgili tüm iş ve işlemleri takip etmek,

6) Başkanlık makamınca Belediye Encümeni’ne sevk edilen evrakı kaydetmek,

7) Encümen gündemini hazırlamak, Belediye Encümeni'ne girecek tüm evrakın önceden incelenmesi, yasal dayanakları ile birlikte bir rapor haline getirilmesi ve Encümen'e sunulması, Kararların yazılması, Başkan’ın onayına sunulması, alınan kararların ve karar özetlerinin ilgili birimlere ulaştırılması ve birer nüshalarının da arşivlenmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

8) Belediye Encümeni'nin aktif ve verimli çalışabilmesi için gerekli tüm işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

 

İlgili Dökümanlar -
          PDF   Aç              PDF İndir           Yazı İşleri Müdürlüğü Teşkilat Şeması
          PDF   Aç              PDF İndir           Yazı İşleri Müdürlüğü Görev Tanımı
          PDF   Aç              PDF İndir           Belediye Encümen Kararları ve Çalışması İş Akış Şeması
          PDF   Aç              PDF İndir           Belediye Meclis Kararları ve Çalışması İş Akış Şeması
          PDF   Aç              PDF İndir           Bilgi Edinme İş Akış Şeması
          PDF   Aç              PDF İndir           Meclis ve Encümen Katibi Görev Tanımları
          PDF   Aç              PDF İndir           Yazı İşleri Bilgisayar İşletmeni Görev Tanımı
          PDF   Aç              PDF İndir           Yazı İşleri Evrak Kayıt ve Arşiv Kayıt Personeli Görev Tanımları