LEBLEBİCİ YOKUŞUNDA HİZMETLERİMİZİ İNCELEDİK

Yakutiyemizin asırlık mekanlarından Leblebici Yokuşu'nda bitirdiğimiz hizmetleri yerinde inceledik ve hemşehrilerimizle hasbihal ettik.